Rodzice

 • porady
 • konsultacje
 • wykłady i prelekcje
 • warsztaty
 • terapia rodzin
 • mediacje i interwencja kryzysowa
 • działalność informacyjno-szkoleniowa

Ćwiczenia – do pobrania

Percepcja słuchowa karty pracy – Pobierz

Ortografia-karty-pracy.zip-Pobierz

Percepcja wzrokowa karty pracy -Pobierz

Propozycje tematów:

 • Tworzenie właściwych warunków dla rozwoju dziecka w rodzinie.
 • Organizowanie dziecku warunków do nauki.
 • Mowa dziecka – zagadnienia rozwojowe. Jak wspomagać rozwój mowy dziecka?
 • Gotowość szkolna warunkiem powodzenia w szkole.
 • Dostrzeganie i rozwijanie zdolności dziecka.
 • Wspieranie dziecka w pokonywaniu trudności.
 • Jak kształtować relacje z dziećmi? Skuteczna komunikacja rodzic – dziecko.
 • Dobro wypiera zło – wychowanie do odpowiedzialności.
 • Grupa rówieśnicza, media, internet.
 • Korzystanie z mediów społecznościowych – kto? kiedy? po co?
 • Trudności wychowawcze w okresie dorastania – jak sobie z nimi radzić?
 • Alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotyna.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Przejawy i powody lęków u dzieci/młodzieży.
 • Jak organizować pracę z dzieckiem  nadruchliwym, nadpobudliwym?
 • Dziecko z niepełnosprawnością w szkole.
 • Praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce.
 • Prawa i obowiązki  ucznia.

Inne zgłaszane tematy.

SZKOŁA DLA RODZICÓW – „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” – warsztaty w poradni.

Psychoedukacja i pedagogizacja rodziców (odbywa się zgodnie  z zapotrzebowaniem placówek i rodziców) z zakresu rozwoju edukacji, wychowania dziecka i profilaktyki.