Oferta

Celem działania naszej Poradni jest szeroko rozumiane udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie  rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z stosowanymi przez nich metodami wychowawczymi. Ważnym zadanie jest  także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Realizując powyższe cele pracownicy Poradni podejmują specjalistyczne działania, skierowane do dzieci 
i młodzieży, ich rodziców i wychowawców.