Kadra


mgr Grażyna Paterek
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


mgr Karolina Budzińska – Grzesiuk
Pedagog, tyflopedagog,  nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki na wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Diagnosta, terapeuta oraz realizator programów profilaktycznych.


mgr Anna Bytys
Pedagog, Wydział Nauk Społecznych – pedagogika w zakresie resocjalizacji KUL, nauczyciel dyplomowany. Podyplomowe Studium Terapii Rodzin, Terapia EEG Biofeedback II°


mgr Monika Ciechońska
Psycholog (KUL w Lublinie), logopeda (UMCS w Lublinie). Ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (CTPB w Warszawie) oraz szkolenia z zakresu terapii rodzin, pomocy psychologicznej (PIE w Łodzi). W trakcie czteroletniego kursu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT w Warszawie) rekomendowanego przez PTTPB.


mgr Joanna Pacek
Pedagog, Nauczyciel dyplomowany. Ukończyłam pedagogikę resocjalizacyjną na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.


mgr Katarzyna Kuzioła
Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, na kierunku psychologia, KUL oraz 4-letniego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


mgr Aleksandra Połeć
Psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii: Psychologia, specjalność Kliniczna i Neuropsychologia. Studia podyplomowe – Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne UMCS, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Lublinie.


mgr Paulina Skowronek-Cholewa
Psycholog, doradca zawodowy. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii: Psychologia. Studia podyplomowe – Przygotowanie Pedagogiczne WSEI. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS. W trakcie  kursu psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


mgr Anna Skubisz-Czarnomska 
Psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych KUL na kierunku psychologia – studia magisterskie i doktoranckie, Podyplomowego Studium Terapii Rodzin Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, podyplomowych studiów z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi WSEI.


mgr Joanna Dejko
Psycholog


mgr Anna Fedoruk
Pedagog, nauczyciel dyplomowany, ukończyła pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą na wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki.


mgr Małgorzata Jaszcz 
Logopeda, nauczyciel mianowany, absolwentka wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS, kierunek pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Podyplomowe Studia Logopedii UMCS.


mgr Anna Makowska
Pedagog, nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie. Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza. Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny na KUL. Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej.


mgr Grażyna Paterek
Psycholog, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS – kierunek psychologia. Studia podyplomowe – Doradztwo zawodowe, nauczyciel dyplomowany.


mgr Ewa Skrok
Psycholog, nauczyciel mianowany. Absolwentka KUL – Wydział Nauk Społecznych – Psychologii


mgr Agnieszka Walczak
Nauczyciel dyplomowany, mgr Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej UMCS w Lublinie, absolwentka podyplomowych studiów Logopedii Korekcyjnej UMCS oraz Podyplomowego Studium Rodziny KUL w Lublinie.


mgr Małgorzata Zarzycka
Pedagog, ukończone studia psychopedagogiki oraz podyplomowe z oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Ukończyła kurs I stopnia z zakresu neurofizjologicznych podstaw Integracji Sensorycznej. Potrafi prowadzić terapię z dziećmi, które nie komunikują się werbalnie.