Kadra

Godziny dostępności pracowników pedagogicznych w roku szkolnym 2022/2023

Lp.Nr pokojuNazwisko i imięPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1300ACiechońska Monika 1200  – 1300   
2300APaterek Grażyna1200   – 1300    
3300BBudzińska – Grzesiuk Karolina1200   – 1300    
4300BFedoruk Anna1100  – 1200   
5318Dejko Joanna1200   – 1300    
6318Kuzioła Katarzyna1300  – 1400  
7300CBytys Anna 1200  – 1300  
8300CPacek Joanna 1100  – 1200   
9315Skowronek – Cholewa Paulina 1100  – 1200   
10315Zwierzańska Marta 1600  – 1700  
11319Walczak Agnieszka1200 – 1300    
12319Kwapisz – Ciemińska Monika1200 – 1300   
135Makowska Anna 1200  – 1300   
145Skrok Ewa1400 – 1500   
154Bogusz Izabela  1200  – 1300  
166Zarzycka Małgorzata 1200  – 1300   
177Połeć Aleksandra   1100  – 1200 
187Piechota Anita 1200  – 1300  
198Styła Weronika   1200  – 1300 
209Krzyżak Judyta   1100  – 1200 

mgr Grażyna Paterek
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


mgr Karolina Budzińska – Grzesiuk
Pedagog, tyflopedagog,  nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki na wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Diagnosta, terapeuta oraz realizator programów profilaktycznych.


mgr Anna Bytys
Pedagog, Wydział Nauk Społecznych – pedagogika w zakresie resocjalizacji KUL, nauczyciel dyplomowany. Podyplomowe Studium Terapii Rodzin, Terapia EEG Biofeedback II°


mgr Monika Ciechońska
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTTPB, certyfikat nr 1223. Jest absolwentką  całościowego szkolenia z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej, prowadzonego przez Centrum CBT-EDU w Warszawie. Poza tym ukończyła liczne kursy i warsztaty,  między innymi kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (CTPB w Warszawie), kurs z zakresu terapii rodzin (PIE w Łodzi) i cykl warsztatów pomocy psychologicznej (PIE w Łodzi).
Zajmuje się psychoterapią i diagnozą dzieci i młodzieży oraz prowadzi terapię rodzinną. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


mgr Joanna Pacek
Pedagog, Nauczyciel dyplomowany. Ukończyłam pedagogikę resocjalizacyjną na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.


mgr Katarzyna Kuzioła
Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, na kierunku psychologia, KUL oraz 4-letniego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


mgr Aleksandra Połeć
Psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii: Psychologia, specjalność Kliniczna i Neuropsychologia. Studia podyplomowe – Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne UMCS, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Lublinie.


mgr Paulina Skowronek-Cholewa
Psycholog, doradca zawodowy. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii: Psychologia. Studia podyplomowe – Przygotowanie Pedagogiczne WSEI. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS. W trakcie  kursu psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


mgr Joanna Dejko
Psycholog


mgr Anna Fedoruk
Pedagog, nauczyciel dyplomowany, ukończyła pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą na wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki.


mgr Małgorzata Jaszcz 
Logopeda, nauczyciel mianowany, absolwentka wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS, kierunek pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Podyplomowe Studia Logopedii UMCS.


mgr Anna Makowska
Pedagog, nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie. Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza. Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny na KUL. Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej.


mgr Grażyna Paterek
Psycholog, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS – kierunek psychologia. Studia podyplomowe – Doradztwo zawodowe, nauczyciel dyplomowany.


mgr Ewa Skrok
Psycholog, nauczyciel mianowany. Absolwentka KUL – Wydział Nauk Społecznych – Psychologii


mgr Agnieszka Walczak
Nauczyciel dyplomowany, mgr Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej UMCS w Lublinie, absolwentka podyplomowych studiów Logopedii Korekcyjnej UMCS oraz Podyplomowego Studium Rodziny KUL w Lublinie.


mgr Małgorzata Zarzycka
Pedagog, ukończone studia psychopedagogiki oraz podyplomowe z oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Ukończyła kurs I stopnia z zakresu neurofizjologicznych podstaw Integracji Sensorycznej. Potrafi prowadzić terapię z dziećmi, które nie komunikują się werbalnie. 


mgr Monika Brzyska-Szałański

Fizjoterapeuta. Absolwentka WSSP w Lublinie. W zakresie studiów podyplomowych: terapeutą integracji sensorycznej. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz autyzm. Ukończony kurs PNF rozwijający oraz kurs kliniczny PNF w pediatrii.


Mgr Marta Zwierzańska
Psycholog. Wydział Nauk Społecznych KUL. Nauczyciel dyplomowany.


Mgr Izabela Bogusz
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Nauczyciel wczesnoszkolny
i przedszkolny, pedagog, pedagog specjalny specjalizujący się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i z trudnościami w uczeniu się oraz terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ukończyła I stopień kursu metody The Early Start Denver Model (ESDM) oraz certyfikowane szkolenie Trenera Umiejętności Społecznych.


Mgr Anita Piechota Psycholog
Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji: Psychologia, specjalność Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna. Studia podyplomowe: Kwalifikacje nauczycielskie. Przygotowanie pedagogiczne oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. Ukończyła pierwszy stopień kursu The Early Start Denver Model (ESDM) oraz certyfikowane szkolenie Trenera Umiejętności Społecznych.


Mgr Weronika Styła
Logopeda, absolwentka logopedii z audiologią na UMCS w Lublinie. Studia podyplomowe: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Specjalista w zakresie terapii dzieci z zaburzeniami miofunkcjonalnymi.


Mgr Judyta Krzyżak
Fizjoterapeuta, Oligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia. W zakresie studiów podyplomowych: Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończony kurs PNF, masaż I i II stopnia, kinesiology taping.