Instytucje Współpracujące

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Starostwo Powiatowe  w Łęcznej 

 • Starosta  Łęczyński
 • Wicestarosta  Łęczyński
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Wydział Edukacji
 • Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 • Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
 • Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie
 • Biblioteka Publiczna
 • Sanepid  
 • Fundacja „Alfa” w Lublinie
 • Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej
 • Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

Urząd Miasta i Gminy Łęczna, Milejów, Puchaczów, Ludwin, Cyców, Spiczyn

 • Burmistrz , Wójt
 • Interdyscyplinarne Zespoły
 • Ośrodki Pomocy Społecznej

Media:

 • Radio Lublin
 • Telewizja Lublin

 Ośrodki doskonalenia nauczycieli:

 • Lubelskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Instytucje doskonalące zgodnie z zapotrzebowaniem placówki

Uczelnie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii  Curie – Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola
 • Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie 

Służba zdrowia:

 • Placówki publiczne i niepubliczne podstawowej opieki medycznej

Placówki specjalistyczne (w tym zajmujące się diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych):

 • Centrum Medyczne Sanus Lublin;
 •  Fundacja „Alfa” w Lublinie

Stowarzyszenia:

 • Stowarzyszenie „Schody Życia”.
 • Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Warszawa
 • Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:

 • Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne z terenu działania KO  w Lublinie

Inne:

 • Biuro Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie
 •   Sąd Rejonowy w Świdniku – sędzia sądu rodzinnego, prokuratura, kuratorzy sądowi