Zapobieganie problemom z dzieckiem, młodzieżą jest dużo łatwiejsze od ich rozwiązywania.

Drodzy rodzice i wychowawcy wykorzystajmy obecny, trudny czas na naszą korzyść. Przejrzenie poniższych stron ułatwi nam rozmowy z dzieckiem, umożliwi ochronę  przed treściami, z którymi może sobie nie poradzić emocjonalnie. Zgodnie z zasadą, że zapobieganie problemom z dzieckiem, młodzieżą jest dużo łatwiejsze od ich rozwiązywania. 🙂

STRONY DO POLECENIA:

 • http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl  – strona dotyczy problematyki uzależnień behawioralnych, zawiera bogaty zasób informacji raportów, doniesień z badań, materiałów filmowych dotyczących poruszanych zagadnień, zawiera poradniki dla rodziców!
 • http://www.dzieckowsieci.pl/ – strona zawierająca między innymi informacje dotyczące kampanii „Chroń dziecko w sieci”, która ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów.
 • http://fdds.pl – strona Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), której głównym celem jest ochrona dzieci przed wykorzystywaniem i przemocą. Na stronie znajdziemy bogatą bazę informacji dla dzieci i młodzieży, rodziców i profesjonalistów, zasoby multimedialne, ciekawe artykuły i wiele innych potrzebnych w pracy z dziećmi i młodzieżą treści.
 • http://przytulhejtera.pl/ – strona akcji „Przytul hejtera”, która ma na celu propagowanie sprzeciwu wobec hejtu w sieci, ale bez agresji i eskalowania przemocy. Jej organizatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje a partnerem Facebook. Zawiera ciekawe filmiki do wykorzystania w pracy z młodzieżą.
 • www.stopcyberbullying.org – strona anglojęzyczna zawierająca informacje dotyczące przemocy w Internecie,
 • https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/cyberprzemoc/ – strona zawierająca bogate zasoby z szeroko rozumianej edukacji medialnej, zawiera ciekawe scenariusze zajęć do wykorzystania na poszczególnych etapach edukacyjnych. Wszystkie materiały zamieszczone w serwisie Edukacja Medialna są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach. Można je bezpłatnie przeglądać, ściągać na swój komputer, a także dostosowywać do własnych potrzeb i udostępniać innym.
 • http://hejtstop.pl/ – strona służąca wysyłaniu i blokowaniu informacji związanych z hejtowaniem w Internecie.
 • https://www.cyfrowobezpieczni.pl/ – strona projektu obejmującego szkoły wsparciem informacyjnym, edukacyjnym i doradczym odnoście bezpieczeństwa w Internecie. Strona zawiera bogate materiały edukacyjne: scenariusze zajęć, multimedia, artykuły, raporty z badań i inne.
 • www.sieciaki.pl  strona dla dzieci, bardzo przystępna forma
 • www.dyzurnet.pl  tumożemy zgłaszać przemoc, pracownicy podejmują interwencje
 • www.helpline.org.pl
 • www.cyberbulying.org
 • www.netbullies.com

Ponadto: na you tube są liczne filmiki edukacyjne na powyższe tematy. Wystarczy wpisać temat na you tube. 🙂

W trosce o dobro dziecka konieczne jest zainstalowanie rodzicielskiego programu ochronnego w laptopie, tablecie, smartfonie dziecka. Programy ochronne rodzicielskie są do pobrania za darmo, zarówno na komputer, jak na smartfon. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę: „rodzicielski program ochronny”, następnie pobrać i zainstalować. Nie są to skomplikowane czynności, ewentualnie niejedna znajoma osoba  może nam pomóc.

Pamiętajmy, że uzależnienie od Internetu jest uzależnieniem, jak każde inne. Zdefiniowane jest ono jako  kompulsywna utrata kontroli impulsów. W wyniku tego uzależnienia: mogą zostać zniszczone relacje z bliskimi, obniżone oceny szkolne, czy nawet stanąć po znakiem zapytania dalsze zatrudnienie.

Nadmierne korzystanie z: gier online, zakupów przez Internet, korzystanie z portali społecznościowych, czat,  maraton surfowania po stronach internetowych – wszystko to składa się na uzależnienie od Internetu.  Występowanie takich objawów może świadczyć o pojawiającym się lub już zaistniałym problemie uzależnienia od Internetu.

Ważne pytania:

   1. Ile czasu Twoje dziecko korzysta z dostępu do Internetu i w jaki sposób?

   2. Jak zachowuje się Twoje dziecko, jeśli nie może skorzystać z dostępu do Internetu (np. brak prądu, kara).

  3.  Czy Twoje dziecko nie okłamuje Cię co do długości korzystania z dostępu do internetu?

  4.  Czy nie pogorszyły się oceny szkolne Twojego dziecka?

  5.  Czy kiedy dziecko korzysta z Internetu może siedzieć przy komputerze (ewentualnie innym urządzeniu służącym do dostępu z Internetem) nieprzerwanie przez wiele godzin?

   6. Czy zarywa sen i przestało spotykać się z kolegami, by móc korzystać z Internetu?

  7.  Czy na pytania dotyczące korzystania z Internetu reaguje agresywnie?

Opracowała: Ewa Skrok  psycholog

Jak przebiega proces uzależnienia

W początkowej fazie Internet wywołuje zainteresowane i sprawia przyjemność. Na tym etapie użytkownik poznaje i racjonalnie wykorzystuje dostęp do Internetu. Następnie osoba ta coraz więcej czasu poświęca na korzystanie z Internetu. Traci inne zainteresowania. A gdy nie może skorzystać z dostępu do Internetu pojawiają się natrętne myśli na jego temat. Jest to już faza uzależnienia. Następnym krokiem jest zaniedbywanie obowiązków, rodziny i przyjaciół. Cała aktywność osoby uzależnionej skupia się wokół Internetu. Wszelkie inne działania i aktywności są mniej istotne. Bycie „w sieci” przyjmuje postać codziennych, wielogodzinnych a często nawet nieprzerwanych sesji, których skutkiem bywa spiętrzanie się problemów zawodowych, rodzinnych, szkolnych, czy towarzyskich. Dochodzi do tego, że osoba uzależniona ogranicza czas na sen, odżywianie, naukę czy pracę – po to tylko, by mieć go więcej na dostęp do Internetu i korzystanie z niego w wybrany przez siebie sposób (granie, czatowanie, portale społecznościowe, inne). Jest to faza destrukcyjna uzależnienia od Internetu i może się ona niekorzystnie odbijać na stanie zdrowia osoby uzależnionej.

Objawy mogące występować u osób uzależnionych to: zaburzenia koncentracji uwagi i sprawności myślenia, zaburzenia kontroli popędów, pogorszenie wzroku, bóle pleców i kręgosłupa, podatność na infekcje, bezsenność, nadpobudliwość.

O uzależnieniu od dostępu do Internetu możemy mówić, gdy wystąpi przynajmniej 3 z 6 opisanych poniżej objawów równocześnie:

    1.Silne pragnienie lub poczucie przymusu korzystania z dostępu do Internetu, bycia na portalach społecznościowych, ciągłego sprawdzania poczty elektronicznej, korzystania z gier on-line czy czatu.

   2. Trudności z samokontrolą dotyczącą powstrzymania się od włączenia przeglądarki internetowej, komputera, sprawdzenia poczty, włączenia gry.

   3. Wystąpienie zespołu abstynencyjnego (np. złe samopoczucie wywołane brakiem dostępu do Internetu).

    4.Zaistnienie tolerancji, tj. sytuacji, w której dla osiągnięcia zamierzonego efektu konieczne jest coraz częstsze i dłuższe korzystanie z Internetu.

    5. Utrata zainteresowań oraz przyjemności istniejących przed uzależnieniem się.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Uporczywe korzystanie z dostępu do Internetu (w różny sposób) mimo bezspornych dowodów na destrukcyjny wpływ na zdrowie oraz stosunki społeczne.

LITERATURA DO POLECENIA

Nastolatki 3.0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *