Zapobieganie problemom z dzieckiem, młodzieżą jest dużo łatwiejsze od ich rozwiązywania.

Drodzy rodzice i wychowawcy wykorzystajmy obecny, trudny czas na naszą korzyść. Przejrzenie poniższych stron ułatwi nam rozmowy z dzieckiem, umożliwi ochronę  przed treściami, z którymi może sobie nie poradzić emocjonalnie. Zgodnie z zasadą, że zapobieganie problemom z dzieckiem, młodzieżą jest dużo łatwiejsze od ich rozwiązywania. 🙂

STRONY DO POLECENIA:

 • http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl  – strona dotyczy problematyki uzależnień behawioralnych, zawiera bogaty zasób informacji raportów, doniesień z badań, materiałów filmowych dotyczących poruszanych zagadnień, zawiera poradniki dla rodziców!
 • http://www.dzieckowsieci.pl/ – strona zawierająca między innymi informacje dotyczące kampanii „Chroń dziecko w sieci”, która ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów.
 • http://fdds.pl – strona Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), której głównym celem jest ochrona dzieci przed wykorzystywaniem i przemocą. Na stronie znajdziemy bogatą bazę informacji dla dzieci i młodzieży, rodziców i profesjonalistów, zasoby multimedialne, ciekawe artykuły i wiele innych potrzebnych w pracy z dziećmi i młodzieżą treści.
 • http://przytulhejtera.pl/ – strona akcji „Przytul hejtera”, która ma na celu propagowanie sprzeciwu wobec hejtu w sieci, ale bez agresji i eskalowania przemocy. Jej organizatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje a partnerem Facebook. Zawiera ciekawe filmiki do wykorzystania w pracy z młodzieżą.
 • www.stopcyberbullying.org – strona anglojęzyczna zawierająca informacje dotyczące przemocy w Internecie,
 • https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/cyberprzemoc/ – strona zawierająca bogate zasoby z szeroko rozumianej edukacji medialnej, zawiera ciekawe scenariusze zajęć do wykorzystania na poszczególnych etapach edukacyjnych. Wszystkie materiały zamieszczone w serwisie Edukacja Medialna są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach. Można je bezpłatnie przeglądać, ściągać na swój komputer, a także dostosowywać do własnych potrzeb i udostępniać innym.
 • http://hejtstop.pl/ – strona służąca wysyłaniu i blokowaniu informacji związanych z hejtowaniem w Internecie.
 • https://www.cyfrowobezpieczni.pl/ – strona projektu obejmującego szkoły wsparciem informacyjnym, edukacyjnym i doradczym odnoście bezpieczeństwa w Internecie. Strona zawiera bogate materiały edukacyjne: scenariusze zajęć, multimedia, artykuły, raporty z badań i inne.
 • www.sieciaki.pl  strona dla dzieci, bardzo przystępna forma
 • www.dyzurnet.pl  tumożemy zgłaszać przemoc, pracownicy podejmują interwencje
 • www.helpline.org.pl
 • www.cyberbulying.org
 • www.netbullies.com

Ponadto: na you tube są liczne filmiki edukacyjne na powyższe tematy. Wystarczy wpisać temat na you tube. 🙂

W trosce o dobro dziecka konieczne jest zainstalowanie rodzicielskiego programu ochronnego w laptopie, tablecie, smartfonie dziecka. Programy ochronne rodzicielskie są do pobrania za darmo, zarówno na komputer, jak na smartfon. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę: „rodzicielski program ochronny”, następnie pobrać i zainstalować. Nie są to skomplikowane czynności, ewentualnie niejedna znajoma osoba  może nam pomóc.

Pamiętajmy, że uzależnienie od Internetu jest uzależnieniem, jak każde inne. Zdefiniowane jest ono jako  kompulsywna utrata kontroli impulsów. W wyniku tego uzależnienia: mogą zostać zniszczone relacje z bliskimi, obniżone oceny szkolne, czy nawet stanąć po znakiem zapytania dalsze zatrudnienie.

Nadmierne korzystanie z: gier online, zakupów przez Internet, korzystanie z portali społecznościowych, czat,  maraton surfowania po stronach internetowych – wszystko to składa się na uzależnienie od Internetu.  Występowanie takich objawów może świadczyć o pojawiającym się lub już zaistniałym problemie uzależnienia od Internetu.

Ważne pytania:

   1. Ile czasu Twoje dziecko korzysta z dostępu do Internetu i w jaki sposób?

   2. Jak zachowuje się Twoje dziecko, jeśli nie może skorzystać z dostępu do Internetu (np. brak prądu, kara).

  3.  Czy Twoje dziecko nie okłamuje Cię co do długości korzystania z dostępu do internetu?

  4.  Czy nie pogorszyły się oceny szkolne Twojego dziecka?

  5.  Czy kiedy dziecko korzysta z Internetu może siedzieć przy komputerze (ewentualnie innym urządzeniu służącym do dostępu z Internetem) nieprzerwanie przez wiele godzin?

   6. Czy zarywa sen i przestało spotykać się z kolegami, by móc korzystać z Internetu?

  7.  Czy na pytania dotyczące korzystania z Internetu reaguje agresywnie?

Opracowała: Ewa Skrok  psycholog

Jak przebiega proces uzależnienia

W początkowej fazie Internet wywołuje zainteresowane i sprawia przyjemność. Na tym etapie użytkownik poznaje i racjonalnie wykorzystuje dostęp do Internetu. Następnie osoba ta coraz więcej czasu poświęca na korzystanie z Internetu. Traci inne zainteresowania. A gdy nie może skorzystać z dostępu do Internetu pojawiają się natrętne myśli na jego temat. Jest to już faza uzależnienia. Następnym krokiem jest zaniedbywanie obowiązków, rodziny i przyjaciół. Cała aktywność osoby uzależnionej skupia się wokół Internetu. Wszelkie inne działania i aktywności są mniej istotne. Bycie „w sieci” przyjmuje postać codziennych, wielogodzinnych a często nawet nieprzerwanych sesji, których skutkiem bywa spiętrzanie się problemów zawodowych, rodzinnych, szkolnych, czy towarzyskich. Dochodzi do tego, że osoba uzależniona ogranicza czas na sen, odżywianie, naukę czy pracę – po to tylko, by mieć go więcej na dostęp do Internetu i korzystanie z niego w wybrany przez siebie sposób (granie, czatowanie, portale społecznościowe, inne). Jest to faza destrukcyjna uzależnienia od Internetu i może się ona niekorzystnie odbijać na stanie zdrowia osoby uzależnionej.

Objawy mogące występować u osób uzależnionych to: zaburzenia koncentracji uwagi i sprawności myślenia, zaburzenia kontroli popędów, pogorszenie wzroku, bóle pleców i kręgosłupa, podatność na infekcje, bezsenność, nadpobudliwość.

O uzależnieniu od dostępu do Internetu możemy mówić, gdy wystąpi przynajmniej 3 z 6 opisanych poniżej objawów równocześnie:

    1.Silne pragnienie lub poczucie przymusu korzystania z dostępu do Internetu, bycia na portalach społecznościowych, ciągłego sprawdzania poczty elektronicznej, korzystania z gier on-line czy czatu.

   2. Trudności z samokontrolą dotyczącą powstrzymania się od włączenia przeglądarki internetowej, komputera, sprawdzenia poczty, włączenia gry.

   3. Wystąpienie zespołu abstynencyjnego (np. złe samopoczucie wywołane brakiem dostępu do Internetu).

    4.Zaistnienie tolerancji, tj. sytuacji, w której dla osiągnięcia zamierzonego efektu konieczne jest coraz częstsze i dłuższe korzystanie z Internetu.

    5. Utrata zainteresowań oraz przyjemności istniejących przed uzależnieniem się.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6. Uporczywe korzystanie z dostępu do Internetu (w różny sposób) mimo bezspornych dowodów na destrukcyjny wpływ na zdrowie oraz stosunki społeczne.

LITERATURA DO POLECENIA

Nastolatki 3.0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *