Rekrutacja do programu „Za życiem”

REKRUTACJA
RODZICE I OPIEKUNOWIE

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W ŁĘCZNEJ
OGŁASZA NABÓR DZIECI
DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „ZA ŻYCIEM” W 2024 R.

W RAMACH DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO
W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM

NABÓR TRWA OD 7 MAJA 2024 r. DO 24 MAJA 2024 R.

CEL
Zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

ADRESACI
Dzieci i ich rodziny od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 r. z., u których występują wybrane schorzenia wg ICD-10, zamieszkałych na terenie Powiatu Łęczyńskiego lub uczęszczających do żłobków/przedszkoli na terenie powiatu.
WAŻNE !
Rodzice/opiekunowie, których dzieci uczestniczyły w poprzednich latach edycji Programu, zobowiązani są do ponownego złożenia kompletu dokumentów razem z wnioskiem.
Do wniosku należy dołączyć:
 wniosek i załączniki,
 opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenie
o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenie lekarskie,
 dokumentację medyczną wskazującą na potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju,
 diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, integracji sensorycznej, fizjoterapeutyczną, jeżeli dziecko taką posiada.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 w godzinach 7.30 -15.30.
Więcej informacji pod nr tel. (81) 53 153 35
Wymagana dokumentacja do pobrania
dostępna na www.poradnialeczna.pl

Liczba miejsc ograniczona!

Grupa Wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych

Dyrektorzy Szkół i Placówek

W związku z organizowaną na terenie Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Łęcznej Grupą Wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych uprzejmie proszę o oddelegowanie na spotkania zainteresowanych pracowników.

Miejsce spotkań: sala konferencyjna Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łęcznej pok.300D III piętro.

Terminy spotkań: 04.10.2023r.,

08.11.2023r.,

06.12.2023r.,

10.01.2024r.,

06.03.2024r.,

03.04.2024r.,

08.05.2024r.,

05.06.2024r.

Czas: godz . 900 – 1 1 00

Ponadto informuję, iż w godzinach 11 00-1200 w ww. terminach istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji udzielanych przez osoby prowadzące grupę wsparcia: mgr Katarzynę Kuzioła oraz mgr Annę Bytys.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – zaproszenie

Szanowni Państwo,

w ramach działań Akademickiego Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii WSEI uruchamiamy zapisy na Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla uczniów klas 6, 7 i 8. Termin przyjmowania zgłoszeń został ustalony na 29.10.2023 r. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Lubelskiej Akademii WSEI, przy ul. Projektowej 4 w Lublinie.

W załączniku wysyłamy plakat w formie elektronicznej. Zachęcamy do umieszczenia go na Państwa stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz wysłania mailowo do zainteresowanych osób.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na naszą stronę internetową: https://centrumpsychologiczne.wsei.lublin.pl/oferta-gfp/trening-umiejetnosci-spolecznych/

Prowadzące:

Aleksandra Kata – ukończyła psychologię o specjalności psychoprofilaktyka na Uniwersytecie im. Marii Curie – Skłodowskiej oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i wczesnego wspomagania. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła I stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkolenia z zakresu dramy, ruchu rozwijającego, pracy metodami poznawczo-behawioralnymi. Realizatorka i współtwórczyni programów profilaktycznych. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w wieku przedszkolnym, szkolnym i licealnym oraz wspiera rodziców i wychowawców. Pracowała w świetlicach socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, jest psychologiem szkolnym. Jako instruktor harcerski nabrała przekonania, że wszystko to, co się przeżyje i doświadczy, jest lepsze od tego, o czym się tylko usłyszy.

Katarzyna Poniatowska – ukończyła pedagogikę specjalną o specjalności pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie im. Marii Curie – Skłodowskiej oraz studia podyplomowe na kierunku socjoterapia w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.

Od 20 lat związana z organizacjami pozarządowymi i pracą z dziećmi i młodzieżą. Pracowała w świetlicach socjoterapeutycznych i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Koordynowała projekty edukacyjne z zakresu zwalczania mowy nienawiści i cyberprzemocy, wykorzystujące grywalizację i nowoczesne technologie. Była koordynatorką wojewódzką Fundacji DKMS (zwiększanie świadomości z zakresu idei dawstwa szpiku). Jest prezeską Fundacji Bezpres, której misją jest wspieranie człowieka w samoakceptacji poprzez inspirowanie go do pozytywnej pracy wykorzystującej rozmaite możliwości oraz poszukiwania najlepszego dla niego sposobu działania i osiągania celów.

Pozdrawiam serdecznie,

Judyta Bieniek

Akademickie Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii