Grupa Wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych

Dyrektorzy Szkół i Placówek

W związku z organizowaną na terenie Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Łęcznej Grupą Wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych uprzejmie proszę o oddelegowanie na spotkania zainteresowanych pracowników.

Miejsce spotkań: sala konferencyjna Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łęcznej pok.300D III piętro.

Terminy spotkań: 04.10.2023r.,

08.11.2023r.,

06.12.2023r.,

10.01.2024r.,

06.03.2024r.,

03.04.2024r.,

08.05.2024r.,

05.06.2024r.

Czas: godz . 900 – 1 1 00

Ponadto informuję, iż w godzinach 11 00-1200 w ww. terminach istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji udzielanych przez osoby prowadzące grupę wsparcia: mgr Katarzynę Kuzioła oraz mgr Annę Bytys.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – zaproszenie

Szanowni Państwo,

w ramach działań Akademickiego Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii WSEI uruchamiamy zapisy na Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla uczniów klas 6, 7 i 8. Termin przyjmowania zgłoszeń został ustalony na 29.10.2023 r. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Lubelskiej Akademii WSEI, przy ul. Projektowej 4 w Lublinie.

W załączniku wysyłamy plakat w formie elektronicznej. Zachęcamy do umieszczenia go na Państwa stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz wysłania mailowo do zainteresowanych osób.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na naszą stronę internetową: https://centrumpsychologiczne.wsei.lublin.pl/oferta-gfp/trening-umiejetnosci-spolecznych/

Prowadzące:

Aleksandra Kata – ukończyła psychologię o specjalności psychoprofilaktyka na Uniwersytecie im. Marii Curie – Skłodowskiej oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i wczesnego wspomagania. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła I stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkolenia z zakresu dramy, ruchu rozwijającego, pracy metodami poznawczo-behawioralnymi. Realizatorka i współtwórczyni programów profilaktycznych. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w wieku przedszkolnym, szkolnym i licealnym oraz wspiera rodziców i wychowawców. Pracowała w świetlicach socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, jest psychologiem szkolnym. Jako instruktor harcerski nabrała przekonania, że wszystko to, co się przeżyje i doświadczy, jest lepsze od tego, o czym się tylko usłyszy.

Katarzyna Poniatowska – ukończyła pedagogikę specjalną o specjalności pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie im. Marii Curie – Skłodowskiej oraz studia podyplomowe na kierunku socjoterapia w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.

Od 20 lat związana z organizacjami pozarządowymi i pracą z dziećmi i młodzieżą. Pracowała w świetlicach socjoterapeutycznych i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Koordynowała projekty edukacyjne z zakresu zwalczania mowy nienawiści i cyberprzemocy, wykorzystujące grywalizację i nowoczesne technologie. Była koordynatorką wojewódzką Fundacji DKMS (zwiększanie świadomości z zakresu idei dawstwa szpiku). Jest prezeską Fundacji Bezpres, której misją jest wspieranie człowieka w samoakceptacji poprzez inspirowanie go do pozytywnej pracy wykorzystującej rozmaite możliwości oraz poszukiwania najlepszego dla niego sposobu działania i osiągania celów.

Pozdrawiam serdecznie,

Judyta Bieniek

Akademickie Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii