Okno życia

Na terenie parafii św. Marii Magdaleny w Łęcznej za zgodą księdza arcybiskupa Stanisława Budzika powstaje Okno Życia. Projekt ten jest inicjatywą społeczną. Powstał, aby umożliwić rodzicom, w sposób anonimowy i bezpieczny, pozostawienie nowonarodzonego dziecka, którym nie mogą bądź nie chcą się opiekować, a także w trosce o to aby tragiczne sytuacje, które miały miejsce w przeszłości , nigdy więcej się nie powtórzyły. Okno Życia usytuowane jest w budynku „nowej plebanii” parafii Św. Marii Magdaleny, przy ul. Świętoduskiej 2 w Łęcznej, gdyż miejsce to jest bezpieczne , odizolowane z zewnątrz i stwarza możliwość anonimowości.