Rodzicu, aktualnie ze względów epidemiologicznych znacząco zmienił się sposób funkcjonowania Poradni, w tym warunki prowadzenia badań diagnostycznych, prosimy więc o przestrzeganie podanych zasad

 1. Wniosek o badanie po wydrukowaniu i podpisaniu prześlij na adres PPP  pocztą tradycyjną lub jego skan pocztą elektroniczną.
 2. Po rozpatrzeniu wniosku zostaniesz poinformowany telefonicznie o terminie spotkania diagnostycznego w placówce.
 3. Wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym poprzedzający diagnozę zostanie przeprowadzony telefonicznie lub poprzez komunikator Messenger.

Proszę:

 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie przyprowadzaj dziecka do Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Powiadom sekretariat PPP o zmianie terminu wizyty.
 • Na wizytę przyjdź sam z dzieckiem bez osób towarzyszących.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa
  i ust podczas drogi do i z PPP.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do Poradni niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Zabierzcie ze sobą tylko piórnik dziecka z przyborami szkolnymi (długopis, ołówek, kredki, nożyczki).
 •  Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

3. Omówienie wyników badania może być przeprowadzone drogą telefoniczną po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem PPP, a dalsze kroki zostaną ustalone indywidualnie w zależności sprawy.

4. Opinię lub orzeczenie otrzymasz pocztą na adres domowy.

                                                                     Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

                                                                                 Agnieszka Litwinek – Jabłoniec