Grupa Wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych

Dyrektorzy Szkół i Placówek

W związku z organizowaną na terenie Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Łęcznej Grupą Wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych uprzejmie proszę o oddelegowanie na spotkania zainteresowanych pracowników.

Miejsce spotkań: sala konferencyjna Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łęcznej pok.300D III piętro.

Terminy spotkań: 04.10.2023r.,

08.11.2023r.,

06.12.2023r.,

10.01.2024r.,

06.03.2024r.,

03.04.2024r.,

08.05.2024r.,

05.06.2024r.

Czas: godz . 900 – 1 1 00

Ponadto informuję, iż w godzinach 11 00-1200 w ww. terminach istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji udzielanych przez osoby prowadzące grupę wsparcia: mgr Katarzynę Kuzioła oraz mgr Annę Bytys.