Nabór do II edycji Programu „Za Życiem” 2022-2026

UWAGA!!!   RODZICE/OPIEKUNOWIE 

Informacja dla rodziców starających się o wsparcie w ramach programu „Za  życiem” w roku 2022.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej  w Łęcznej  w ramach działalności Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Powiecie Łęczyńskim rozpoczyna nabór na II edycję rządowego programu „Za życiem”. Zadania ośrodka zostały określone w art. 90v ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz art.75 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansach zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)

Celem  działalności Ośrodka jest kompleksowe wsparcie dzieci  zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. 

Program obejmuje swym zasięgiem rejon działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej – skierowany jest wyłącznie dla rodzin i dzieci zamieszkałych (nie uczęszczających do żłobków/przedszkoli)  lub  uczęszczających do żłobków/przedszkoli na terenie Powiatu Łęczyńskiego.

Informujemy, że nabór dzieci do udziału w programie „Za Życiem” na rok 2022  trwa od 10 sierpnia  do  31 sierpnia 2022 r.

Wniosek wraz z załącznikami należy pobrać, wypełnić i dostarczyć w ww. terminie do sekretariatu Poradni w godzinach urzędowania, tj. 7.30 – 15.30.

WAŻNE !!!!

Rodzice/opiekunowie, których dzieci uczestniczyły w I edycji Programu, zobowiązani są do ponownego złożenia kompletu dokumentów razem z wnioskiem.

Liczba miejsc jest ograniczona. 

Do wniosku  należy dołączyć:

  • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub
  • zaświadczenie lekarskie lub
  • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
  • diagnozę psychologiczną, pedagogiczna, logopedyczną,  diagnozę integracji sensorycznej, fizjoterapeutyczną, jeżeli dziecko taką posiada.  

O wynikach rekrutacji poinformujemy bezpośrednio rodziców/opiekunów.

Informacji udziela p.o.Dyrektor Poradni Grażyna Paterek oraz   pracownik sekretariatu Pani Elżbieta Zalewska w godzinach od 7.30 do 15.30. pod nr tel. (81) 53 153 35.

                                                                                            p.o. Dyrektor
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej Grażyna Paterek