Terapia EEG Biofeedback w praktyce

Od wielu lat jednym z zadań jakim zajmuję się w mojej pracy zawodowej jest terapia metodą EEG Biofeedback, należąca do dziedziny technik neuroterapeutycznych. EEG Biofeedback stanowi jeden z rodzajów terapii, dzięki któremu pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych tak, aby jego mózg pracował wydajniej i szybciej.

Podczas takiego treningu informacja o stanie fal mózgowych jest przekazywana pacjentowi za pośrednictwem sygnału EEG. Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na postać graficzną (wykres, animację bądź grę wideo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak modyfikować jego pracę, aby funkcjonował bardziej efektywnie.

Terapia może poprawić szybkość uczenia się, przyczynić się do rozwiązania problemów szkolnych. Jest też skuteczna w przypadku dysleksji, dysortografii. Może służyć osobom, które chcą poprawić wyniki w dziedzinach wymagających pełnej koncentracji naszego umysłu (sport, muzyka), jak i osobom które chcą przyswajać nową wiedzę w szybszy i bardziej efektywny sposób. Metoda ta pomaga nie tylko poprawić potencjał intelektualny, funkcjonowanie procesów poznawczych, takich jak koncentracja, uwaga, pamięć, ale również odpowiednio dobrane protokoły pozwolą nauczyć pacjenta relaksacji, wyciszenia oraz radzenia sobie ze stresem.

Biofeedback to ogólnodostępna metoda treningowa, co ważne, bezinwazyjna, a polega wyłącznie na zapamiętywaniu – uczeniu się m.in. stanu koncentracji uwagi albo relaksacji, poprzez równoczesne nagradzanie uzyskiwanych w ten sposób parametrów pracy mózgu. W ten sposób mózg uczy się pożądanych stanów psychofizjologicznych, które w znacznej mierze wiążą się z określonym zapisem fal bioelektrycznych.

Efekty pracy terapeutycznej uzależnione są od różnych czynników – jednym z ważniejszych aspektów jest tutaj systematyczność zajęć. W naszej poradni odbywają się one raz w tygodniu o stałej porze. Ilość i rodzaj treningów uzależnione są od specyfiki potrzeb pacjenta – jednak z zasady jest to nie mniej niż dziesięć spotkań.

Trudności z jakimi najczęściej trafiają do nas pacjenci dotyczą zaburzeń koncentracji uwagi, trudności w uczeniu się – zarówno specyficzne (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia), jak też niespecyficzne (obniżony poziom możliwości poznawczych), wolne tempo pracy, nadpobudliwość psychoruchowa, problemy z zapamiętywaniem, niska samoocena, wzmożone napięcie emocjonalne.

Spotkanie terapeutyczne trwa 60 minut. Przyjmujemy dzieci i młodzież uczęszczające do szkół z terenu Powiatu Łęczyńskiego.

Przyjęcie na terapię wymaga pisemnego zgłoszenia przez rodzica lub opiekuna prawnego, natomiast gdy uczeń jest pełnoletni może zgłosić się sam. Zgłoszenia rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Pierwsze spotkanie jest spotkaniem zapoznawczym – odbywa się wówczas szczegółowy wywiad z rodzicem oraz próbny trening przybliżający specyfikę podejmowanej terapii. Następuje również zawarcie kontraktu terapeutycznego.

Z moich doświadczeń wynika, iż terapia EEG Biofeedback jest jedną ze skuteczniejszych form terapii wspomagającej. W niektórych sytuacjach wymaga ona połączenia z psychoedukacją rodziców, wsparciem terapeutycznym systemu rodzinnego czy indywidualnym wsparciem samego pacjenta. Efekty niekiedy widoczne są już po pierwszych 6-7 spotkaniach, natomiast w niektórych przypadkach proces terapeutyczny mieści się w  30 – 50  sesjach treningowych.

Opracowała mgr Anna Bytys

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *