Okno życia

Na terenie parafii św. Marii Magdaleny w Łęcznej za zgodą księdza arcybiskupa Stanisława Budzika powstaje Okno Życia. Projekt ten jest inicjatywą społeczną. Powstał, aby umożliwić rodzicom, w sposób anonimowy i bezpieczny, pozostawienie nowonarodzonego dziecka, którym nie mogą bądź nie chcą się opiekować, a także w trosce o to aby tragiczne sytuacje, które miały miejsce w przeszłości , nigdy więcej się nie powtórzyły. Okno Życia usytuowane jest w budynku „nowej plebanii” parafii Św. Marii Magdaleny, przy ul. Świętoduskiej 2 w Łęcznej, gdyż miejsce to jest bezpieczne , odizolowane z zewnątrz i stwarza możliwość anonimowości.

„Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”

Informujemy Państwa, że w ramach akcji „Zawodowy strzał w10!” planowane jest kolejne działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”.
W ramach tej akcji Uczniowie i ich Rodzice będą mieli możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.
Rodzice i Uczniowie będą mieli możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń. Zarówno w szkołach jak i poradniach pełnić będą dyżury osoby kompetentne, które będą mogły wspierać zainteresowanych i odpowiadać na pytania.
Proponowana Państwu sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień – od 22 do 26 marca 2021 r., w godzinach:

  • od 10.00 do 15.00 – w poniedziałek, wtorek i środę (22-24.03.2021 r.),
  • od 12.00 do 17.00 – w czwartek i piątek (25-26.03.2021 r.).

Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:

  1. 81 747 35 26
  2. 500 303 388
  3. 509 731 851
  4. 81 5341010
  5. 815853106
  6. 82 5664110

W ramach proponowanej akcji „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”, w dniach i godzinach podanych wyżej będą dyżurować także doradcy zawodowi/osoby odpowiadające za rekrutację w szkołach kształcących w zawodach. Uczniowie i Rodzice zainteresowani bezpośrednio szkołą lub zawodem, będą mogli dzwonić wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php .
W związku z trudnym czasem obostrzeń i ograniczeń w korzystaniu z bezpośredniej możliwości wsparcia związanego z wyborem dalszego etapu kształcenia, zachęcamy do skorzystania z możliwości, które dla Państwa przygotowaliśmy.

POMOC PSYCHOLOGICZNA W FORMIE ZDALNEJ

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna umożliwia korzystanie
z psychoterapii i konsultacji psychologicznych w formie zdalnej.

         Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem poradni w celu pozostawienia telefonu kontaktowego. Terapeuci skontaktują się z Państwem w celu ustalenia dogodnej formy i czasu spotkania. Dostępna jest telefoniczna i zdalna forma kontaktu.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy.

Psychoterapeuci:

         Monika Ciechońska

         Katarzyna Kuzioła

         Marta Zwiarzańska