POMOC PSYCHOLOGICZNA W FORMIE ZDALNEJ

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna umożliwia korzystanie
z psychoterapii i konsultacji psychologicznych w formie zdalnej.

         Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem poradni w celu pozostawienia telefonu kontaktowego. Terapeuci skontaktują się z Państwem w celu ustalenia dogodnej formy i czasu spotkania. Dostępna jest telefoniczna i zdalna forma kontaktu.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy.

Psychoterapeuci:

         Monika Ciechońska

         Katarzyna Kuzioła

         Marta Zwiarzańska

Kierunkowskaz Kariery

Dzień dobry,

Chciałbym podzielić się z Państwem oraz Państwa Podopiecznymi pewną inicjatywą, której jestem autorem. Stworzyłem platformę internetową o nazwie „Kierunkowskaz Kariery”, na której  zamieszczam przeprowadzone przeze mnie rozmowy w formie wideo z absolwentami różnych kierunków studiów.
W trakcie moich rozmów poruszam tematy dotyczące rekrutacji, studiowania danego kierunku oraz możliwościach pracy po jego ukończeniu. Jestem przekonany, że moja inicjatywa będzie doskonałym uzupełnieniem prowadzonych przez Państwa działań związanych z doradztwem zawodowym.

Uzupełnieniem przeprowadzonych przeze mnie rozmów jest szczegółowe omówienie danego kierunku. Każdy kierunek studiów jest omówiony pod względem:

 • przedmiotów, które przyszły student napotka w toku studiów;
 • popularności danego kierunku studiów;
 • rankingu uczelni oferujących dany kierunek studiów;
 • zarobków absolwentów kończących dany kierunek studiów;
 • sytuacji na rynku pracy (poziom bezrobocia w danym zawodzie oraz zapotrzebowania na dany zawód z rozbiciem na województwa oraz powiaty).

Dane czerpane są z rzetelnych źródeł, takich jak:

 • Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych;
 • Baza Barometr Zawodów;
 • Portal studia.gov.pl;
 • i innych źródeł o sprawdzonej reputacji.

Więcej o mojej inicjatywie można przeczytać tutaj: https://kierunkowskazkariery.pl/czym-jest-kierunkowskaz-kariery/

Byłoby mi bardzo miło, gdyby zechcieli Państwo umieścić informację o mojej inicjatywie na swojej stronie internetowej lub w innym dostępnym dla Uczniów miejscu. Jestem pewien, że portal jest wartościowy oraz merytoryczny i pomoże rozwiać wiele wątpliwości wśród Uczniów, jak i zwiększyć ich świadomość dotyczącą wyboru przyszłej ścieżki kariery.

Link do strony internetowej: https://kierunkowskazkariery.pl/
Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej są bezpłatne.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu – chętnie udzielę na nie odpowiedzi.

Pozdrawiam serdecznie,
Przemek Stadnik

Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania (800 12 12 12 ) i dedykowany młodym ludziom czat internetowy

Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychiczny:

 • całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12,
 • dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów.

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka wspomogła Telekomunikacja Polska (obecnie Orange), jako operator telekomunikacyjny zaangażowany społecznie w pomoc dzieciom. Dzięki tej współpracy dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów.

Także wspomniany wcześniej czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania dzieciom i młodzieży takiego wsparcia.