„Nie mówię – ale się komunikuję”

Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej zapraszają na konferencję na temat alternatywnych i wspomagających metod komunikacji

pt. „Nie mówię- ale się komunikuję” w ramach miesiąca AAC – komunikacji alternatywnej i wspomagającej, która odbędzie się 18.10.2019r. od godz. 1000-1500.- Duża Sala Konferencyjna w Centrum Zarządzania Siecią w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A.
Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy i doświadczeń związanych
z alternatywnymi i wspomagającymi metodami porozumiewania się. Kształtowanie prospołecznych postaw związanych z rozumieniem i wrażliwością społeczną na problemy osób z trudnościami w porozumiewaniu się oraz pedagogizacja środowisk działających na rzecz osób z trudnościami w komunikacji.
Odbiorcami przedsięwzięcia są wszystkie osoby, które uczestniczą w procesie wychowawczym dziecka z trudnościami w komunikowaniu się: pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy specjalni pracujący w klasach integracyjnych, nauczyciele,rodzice oraz opiekunowie dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się.

PRELEGENCI:
1. Elżbieta Dawidek mama 10 letniego Krzysia, podczas poszukiwania najlepszych rozwiązań na terapię niemówiącego autystycznego syna zetknęła się z komunikacją alternatywną i wspomagającą AAC. Aby profesjonalnie pomóc synowi skończyła Logopedię na UMCS.
mgr Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Logopeda UMCS, terapeuta AAC.
Szkoli Rodziców, Opiekunów i Nauczycieli do praktycznego wdrażania AAC w życiu codziennym. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z złożonymi problemami komunikacyjnymi (CCN).
Prowadzi Gabinet „Pracownia” Logopeda Mobilny. Współpracuje jako szkoleniowiec z Dico Kraków- Mówik.
2. mgr Barbara Tomala–Chudzik – pedagog specjalny, logopeda ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie, terapeuta fundacja Alpha, nauczyciel akademicki KUL, UMCS.
3. mgr Magdalena Tarnawska – zawodowo zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży w Poradni psychologiczno – pedagogicznej w Kraśniku, współpracuje z Fundacją Alpha w Lublinie, gdzie zdobywa doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych.
4. Michał Wożniak – użytkownik AAC, prelegent między innymi na międzynarodowej konferencji AAC, a także w Pałacu Prezydenckim. Członek „Mówić Bez Słów – ISAAC Polska”, organizacji działającej na rzecz osób z kłopotami w komunikacji. Mimo swego porażenia cztero-kończynowego, od 10 lat jest kierowcą, a od 2 lat, pierwszym w Polsce pilotem paralotni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *