XXX-lecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

XXX-lecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

W dniu 17.02.2017r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej obchodziła Jubileusz XXX – lecia powstania.

Uroczystość jubileuszową poprzedziła msza święta sprawowana w Kościele P.W. Świętej Barbary w Łęcznej celebrowana przez proboszcza Andrzeja Lupę.

Uroczystość uświetnili swą obecnością przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Łęczyński pan Roman Cholewa, przewodniczący Rady Powiatu pan Jan Baczyński vel Mróz, Zastępca Burmistrza Łęcznej pan Leszek Włodarski, Wicestarosta Łęczyński pan Dariusz Kowalski oraz Naczelnik Wydziału Oświaty powiatu pani Marta Piwońska. Kuratora Oświaty w Lublinie reprezentował pan Jan Skutnik.

Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się również: radni powiatu łęczyńskiego, przedstawiciele gmin z terenu powiatu, dyrektorzy zaprzyjaźnionych poradni, szkół, przedszkoli i placówek z terenu powiatu łęczyńskiego oraz województwa lubelskiego, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń oraz oświatowych związków zawodowych. Swoją obecnością dali dowód, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej jest ważnym ośrodkiem oświatowym w regionie.

Uroczystość poprowadziła pani Elżbieta Juszka – dyrektor poradni, która w swym przemówieniu podkreśliła, że poradnia rozwija się jak żywy organizm, który do właściwego funkcjonowania zawsze potrzebował ludzi: dyrektorów, pracowników i partnerów. W szczególny sposób uhonorowała obecne na uroczystości osoby dyrektorów poradni: panią Barbarę Cieśluk, panią Marię Piotrowską, panią Grażynę Paterek, panią Annę Bytys oraz pana Mariana Brzozowskiego. Oddała również honor nieobecnym na uroczystości: pani Marii Jeżyna – dyrektorowi poradni w Świdniku, panu Mieczysławowi Dudkowi – dyrektorowi i inicjatorowi powstania poradni w Łęcznej oraz paniom dyrektorkom: Marii Krajewskiej, Joannie Dejko oraz Agnieszce Linca – Ćwikła.

Dyrektor Elżbieta Juszka podkreśliła, że człowiek do pełni szczęścia potrzebuje wokół siebie innych ludzi, przyjaciół, życzliwych osób, które są na dobre i na złe. Osób, które stają się ważne nie „za coś” lecz „pomimo wszystko”.

W gronie przyjaciół poradni uhonorowani zostali:

  • pan Roman Cholewa – Starosta Łęczyński,
  • pan Leszek Włodarski – Zastępca Burmistrza Łęcznej,
  • pani Aneta Zabłocka – dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej,
  • pani Elżbieta Brodzik – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,
  • pani Małgorzata Paprota – dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
  • pani Anna Płoszaj – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej,
  • pani Beata Ponurek – prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Łęcznej,
  • pan Arkadiusz Marucha – dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Uroczystość uświetniły występy dzieci objętych w poradni wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz młodzieży z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.