Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju

WOLNE MIEJSCA!

Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej.

Zespół obejmie opieką dzieci niepełnosprawne intelektualnie, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. W terapii dzieci będą stosowane różne formy i metody pracy.

ZAPRASZAMY!