Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Od 19 listopada w naszej poradni rozpoczęły się warsztaty psychoedukacyjne pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
Zajęcia odbywają się we wtorki w sali konferencyjnej na III piętrze.
Program zajęć obejmuje 10 spotkań, podczas których min. poruszamy następujące zagadnienia:
• w jaki sposób rozmawiać i akceptować uczucia?
• jak stawiać dziecku granice?
• co zrobić, aby dziecko chciało współpracować z rodzicami?
• w jaki sposób modyfikować niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dziecka?
• jak rozwiązywać konflikty?
• jak zachęcać dziecko do większej samodzielności?
• jak pomóc dziecku uwolnić się od grania narzuconych ról w domu i w szkole?
• w jaki sposób chwalić dziecko i budować adekwatne poczucie własnej wartości?

Tematyka spotkań jest bardzo przydatna zarówno w relacjach rodzic – dziecko ale także w relacjach dorosły – dorosły, pomaga w lepszym rozumieniu siebie nawzajem, a co za tym idzie w budowaniu więzi.

Osoby prowadzące:
mgr Anna Bytys – pedagog
mgr Monika Ciechońska– psycholog

W chwili obecnej grupa jest już zamknięta, osoby chętne do wzięcia udziału w kolejnej edycji warsztatów prosimy o kontakt z sekretariatem poradni.