Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej

W dniu 28 VIII 2018 komisja rekrutacyjna przeprowadziła nabór na stanowisko: samodzielny referent w Poradni Psychologiczno-Pegagogicznej w Łęcznej.

Protokół z posiedzenia tejże komisji.