PROGRAM „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”,

PROGRAM „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”,

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej
przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Łęcznej
NA TERENIE SZKOŁY W ODDZIALE „O”
REALIZUJE PROGRAM „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”,

Zajęcia rozpoczęły się 6 grudnia 2019r. i potrwają do końca marca 2020r.

Program obejmuje następujące obszary:
– Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać?
– Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie?
– Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem?
Spotkania z dziećmi odbywają się raz w tygodniu w piątki w godzinach
od 13.00 do 14.00 (wg ustalonego harmonogramu).
Łączny cykl zajęć to 12 spotkań, mających na celu kształtować oraz rozwijać
umiejętności społeczne i emocjonalne u dzieci.
Podczas zajęć dzieci uczą się w jaki sposób można radzić sobie w sytuacjach
trudnych, a nabyte umiejętności wykorzystują w codziennym życiu.
Zajęcia prowadzi pedagog – mgr Karolina Budzińska-Grzesiuk.
W ramach realizacji programu rodzice bezpośrednio po każdych zajęciach prowadzonych
z dziećmi mają możliwość skorzystać z konsultacji z pedagogiem.