nasza historia

Początki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej sięgają dnia 20 grudnia 1986 roku, kiedy to Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie powołało Filię Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Świdniku, z siedzibą w Łęcznej. Stanowisko dyrektora sprawowała wówczas pani Maria Jarzyna. W rok później w lutym 1987 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie powołało już jako samodzielną instytucję Rejonową Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Łęcznej. W 1993r. została przekształcona w Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Łęcznej. Na przestrzeni lat zmieniały się także siedziby poradni. Pierwszą siedzibą Poradni był budynek obecnego przedszkola nr 4 w Łęcznej, przy ul. Górniczej 19. kolejną - mieszkanie spółdzielcze przy ul. Górniczej 4. Następnie poradnię przeniesiono do lokali na I piętrze Progobex’u, potem do pomieszczeń dawnego hotelu pracowniczego przy ul. Górniczej 3 aż do powrotu na Al. Jana Pawła II 95, tym razem na III piętro. W tym miejscu poradnia funkcjonuje od maja 2014r. Zakres terenu jaki poradnia obejmowała swoją opieką to teren miasta i gminy Łęczna, gmina Ludwin oraz gmina Puchaczów.Kadrę stanowiło trzech pracowników - psycholog, pedagog i logopeda. Funkcję dyrektora sprawował pan Mieczysław Dudek. Obecnie swoją działalnością obejmuje wszystkie przedszkola, szkoły, i placówki oświatowe znajdujące się na terenie Powiatu Łęczyńskiego.