O nas

Celem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej jest wszechstronny, intelektualny, emocjonalny, i społeczny rozwój dzieci i młodzieży, który jest podstawą w funkcjonowaniu w otaczającym nas świecie. Aby to zapewnić, nasi specjaliści trafnie dobierają narzędzia diagnostyczne, oferują adekwatne do potrzeb formy i sposoby stymulowania rozwoju. Wspieramy także środowisko rodzinne. Współpracujemy z nauczycielami i wychowawcami oraz wspomagamy pracę szkół i przedszkoli.

Dokładamy wszelkich starań aby:

  • Stałe doskonalić jakość świadczonych usług,
  • Urozmaicać i wzbogacać warsztat pracy,
  • Utrzymywać dobrą współpracę z lokalnym środowiskiem,
  • Dbać o utrzymywanie najwyższych standardów i jakości pracy oraz etyki      zawodowej,
  • Pomagać odnaleźć każdemu jego mocnne strony,
  • Dbamy o dobrą atmosferę, sprzyjającą współpracy i wzajemnemu                   wspieraniu się pracowników.
Nasi pracownicy

Teren naszego działania

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej swoim działaniem obejmuje szkoły i placówki oświatowe z terenu Powiatu Łęczyńskiego z gmin:
Łęczna
Cyców
Milejów
Puchaczów
Spiczyn
Ludwin
Pod naszą opieką znajduje się 68 placówek, które liczą ok. 15 000 uczniów.

Szczegółowe informacje na temat współpracy specjalistów z placówkami oświatowymi